Need Help ?
Call: +977- 055520120

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती:  २०७१-०७-१७

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि कर्मचारी नियुक्ति गरेको प्रमाणपत्रका अलावा सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति तथा विनिको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैकाे जानकारीका लागि जिशिकाको सुचना पार्टीमा सुचना प्रकाशित गरिनुका साथै सम्बन्धित स्रोतव्यक्तिफार्फत सुचना प्रवाह गरिसकिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि जिशिकामा सम्पर्क राख्नुहुनसमेत यसै सुचनाद्वारा सम्बन्धित सबैकाे जानकारीका लागि यो सुचना जारी गरिएको छ ।