Need Help ?
Call: +977- 055520120

बालबिकास केन्द्रकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती:  २०७१-०७-१७

विद्यालयमा अाधारित तथा समुदायमा अाधारित बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तकहरूको पहिलो चाैमासिक निकासाका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू जस्तैः केन्द्र संचालनका लागि दिइएको अनुमति,सका नियुक्ति,सकाको योग्यता , नागरिकताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिका अलावा २०७१ श्रावण १ देखि हालसम्मको हाजिरी प्रमाणित अनिवार्य रूपमा पेश गरी सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति र बिनिको सिफारिससहित माग फाराम पेश गर्न जिशिकाको सुचना पार्टीमा सुचना टाँस गरिएको छ । सबै स्रोतव्यक्तिहरूलाइ जानकारी गराइसकिएको छ । विस्तृत जानकारीका लागि जिशिकामा सम्पर्क राख्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।