Need Help ?
Call: +977- 055520120

फारमहरु

 • साक्षरता कार्यक्रमको घरधुरी सर्वेक्षण फाराम

  प्रकाशित मिती:  

  सूचना सबै योजनाको आधारस्तम्भ हो । अत: तथ्याङ्कहरु शुध्द र तोकिएको ढाँचामा भरी भराई जि शि का मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • टि पी डी आवश्यकता प्रस्ताव फाराम २०७०.. ७१

  प्रकाशित मिती:  

  शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । शिक्षकको वैयक्तिक क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास, कक्षाकाेठा शिक्षणमा सुधार, बालमैत्री एवं शिक्षणमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै अन्ततोगत्वा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने दिशामा यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । यसर्थ सबै शिक्षकले आफूलाइ परेका शैक्षिक समस्याहरु तथा सिक्न मन लागेका आधुनिक शैक्षिक प्र

  थप हेर्नुहोस