Need Help ?
Call: +977- 055520120

शैक्षिक गतिबिधिहरु

  • साक्षर रौतहट अभियान सफल पारौं ।

    प्रकाशित मिती:  

    सामाजिक अभिसापको रुपमा रहेकाे निरक्षरता उन्मूलन गर्न आ आफ्नो गाउँ टोलमा सन्चालन भएकाे साक्षरता कक्षामा १५ वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका सबै निरक्षर प्रौढहरुलाइ पठाइ सहयोग गरौं । व्यक्तिगत र समूहगत रुपमा निरक्षर व्यक्ति लाई साक्षरबनाइ सामाजिक रुपमा एउटा जिम्मेवार र सचेत नागरिकको परिचय दिऔं । साक्षर रौतहट अभियान सफल बनाऔं, विकास र सभ्यताको आधारशिला तयार पारौं । 

    थप हेर्नुहोस