Need Help ?
Call: +977- 055520120

निकाशाहरु

  • नयाँ निकासा सफ्टवेयर विकास हुँदैछ ।

    प्रकाशित मिती:  

    निकट भविष्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निकासा सफ्टवेयर निर्माण भइ कार्यान्वयन हुँदैछ । यसबाट जि शि का को कार्यपद्धतिमा छिटो छरितो भइ सेवा प्रवाहमा गुणस्तरिया आउने विश्वास लिइएको छ । 

    थप हेर्नुहोस