Need Help ?
Call: +977- 055520120

समाचार बिस्तारमा

विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यकंम २०७१ बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!! नानी बाबु रमाई रमाई स्कूलमा आउ, पढी सिकी सधैंभरी खुशीले रमाउ । यसै आदर्श बाक्यका साथ यहि मिति २०७१ बैशाख १ गते देखि १५ गते सम्म जिल्लाका सबै बालबिकास केन्द्र तथा विद्यालयहरु

विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सफल पारौं ।